LowlugXL AFOL-info English

LOWLUG XL 2019

Date: Sunday the 25th of august 2019
Venue adress: D’n Binger, Meijel (Alexanderplein 2)
Time: 10:00 – 18:00
AFOL Contribution: €10,-
Optional, dinner afterwards: €30,-

Open to the public: 12:00 – 16:00
Admission: € 2 per person
Sales stalls: none

After many years of informal meeting which are closed to the public, we would like to turn one of our meetings into an AFOL event. With this meeting we take the next step for growing into this.

On Sunday, August 25, 2019 we will organize LOWLUG XL 2019, a meeting where a number of things will go differently than during regular meetings.
1. We will open the meeting to the public from 12 a.m. to 4 p.m.
2. We would like to ask you to register between March 1 and June 30 via this form.

Why do I have to register, which is normally not necessary for a LOWLUG-meeting?

Two reasons, at first it is very nice for us as an organization to know how many people are attending and second what they will bring to show. In this way we can organize the venue well and make a beautifull event. Even though we expect that we’ll have enough room for everyone who wants to come, it could be that the tables are full at some point during the registration. We’ll assign the tables in order of registration.

I am not sure if I’m able to show a MOC, can I just drop by?

Every AFOL can register, with or without MOC. Everyone who has signed up pays €10 (in advance). With this contribution we can cover the initial venue rent. Also every participant will receive a small goodiebag with at least a event brick.
If you do not register, you are off course welcome to come by as a visitor during the public opening hours.

For who is LOWLUGXL?

LOWLUG XL is an event for AFOL’s. When the venue is not open to the public, only registered participants are allowed in the venue.
Anyone in the age of 12 or older can (as alway) register as a AFOL, or TFOL.
Kids and non-AFOL significant others are more than welcome during the public opening hours, between 12.00 a.m. and 4.00 p.m..

Why do I need to pay up front?

It is very nice for us as an organization to have the budget in advance to be able to arrange certain things.
That is why you will receive a payment request by e-mail after the registration has been closed.

Is this event as free as a regular LOWLUG meeting?

Not quite. Because we are going to open this meeting to the public, we’ll have to take the audience in consideration.
This also means that there are some limitations, for example regarding WIPs, use of non-LEGO components and certain themes.
Please note, this only applies to LOWLUG XL, these restrictions obviously do not apply to all regular meetings.

Eating together?

During the registration process, you can also indicate that you want to join dinner. We’ll dine at the [url = https: //www.oranjehotelmeijel.nl/]Oranje Hotel[/url] in Meijel, which is within walking distance of the venue. They will provide us with a hot and cold buffet with at least various salads, a chicken-, meat- and fish dish and more. Vega and vegan is not a problem, but they prepare this outside the buffet, so please let us know when you register, we can pass it on to the restaurant. The cost for the dinner is €30 and must also be paid in advance. This includes two drinks, further drinks can be purchased at the bar.

When can I register?

You can register between March 1 and June 30, using this URL.

What will be the program?

For now, these are the most inportant moments. We’ll later fill in the activities.
10:00 – 18:00 Venue opens for all registered AFOL’s.
12:00 – 16:00 Venue opens for the public.
16:00 Venue closes for the public.
16.30 – 17.00 Lottery draw (we’ll only sell tickets for the lottery to registered AFOL’s).
18.00 Venue closes. Everyone who signed up for dinner goes to the restaurant.

I have another question

By all means. We want to make this an awesome event and we need all your input to make it so. Please use our forum or contact us by email.

LowlugXL AFOL-info

LOWLUG XL 2019

Datum: zondag 25 augustus 2019
Plaats: D’n Binger, Meijel (Alexanderplein 2)
Tijd: 10:00 – 18:00
Bijdrage alle AFOL’s: €10,-
Optioneel, eten na de meeting : €30,-

Openstelling publiek: 12:00 – 16:00
Entree publiek: €2,- per persoon
Verkoop: geen

Zoals jullie misschien al hebben opgevangen of hebben kunnen lezen, willen we graag één van onze meetings laten uitgroeien tot een AFOL evenement. Met deze meeting zetten we daarvoor de volgende stap.

Op zondag 25 augustus 2019 organiseren we LOWLUG XL 2019, een meeting waarbij een aantal dingen anders gaan dan bij reguliere meetings.
1. We gaan de meeting van 12.00 tot 16.00 uur openstellen voor publiek.
2. We willen jullie vragen tussen 1 maart en 30 juni in te schrijven via deze link.

Waarom gaan we de meeting openstellen voor publiek?

Uiteindelijk willen we graag uitgroeien naar een tweedaags AFOL evenement. Onderdeel hiervan is het gedeeltelijk open stellen voor publiek. We laten graag zien wat we kunnen en te bieden hebben en daarnaast zijn de entreegelden een welkome aanvulling op onze begroting. Vorig jaar hebben we daar een eerste stap in gemaakt, en dit is het vervolg daarop.

Waarom moet ik inschrijven, dat hoeft normaal nooit voor een meeting?

Twee redenen, aan de ene kant is het voor ons als organisatie erg fijn om te weten hoeveel mensen er komen en wat ze ongeveer meenemen. Dit zodat we de zaal goed in kunnen delen en er samen wat moois van kunnen maken. Ook al is onze verwachting dat we ruimte genoeg hebben voor iedereen die wil komen, het kan zijn dat de tafels op een gegeven moment in de aanmelding vol zijn. We wijzen de tafels toe in volgorde van aanmelden.

Ik weet niet zeker of ik wel met een MOC wil/kan komen, kan ik ook gewoon langskomen?

Iedere AFOL kan zich aanmelden, met of zonder bouwwerken. Iedereen die zich aangemeld heeft betaalt dan ook €10,- (vooraf). Met dit bedrag kunnen we dan in eerste instantie de zaalhuur dekken en iedere deelnemer krijgt kleine goodiebag met daarin in ieder geval een eventsteen.
Meldt je je niet aan, dan kan je altijd als bezoeker langskomen tijdens publieke openingstijden.

Voor wie is LOWLUG XL?

LOWLUG XL is een evenement voor AFOL’s. Het besloten gedeelte van het evenement is in principe alleen voor AFOL’s.
Iedereen van 12 jaar en ouder kan zich (zoals altijd) registreren als AFOL, dan wel TFOL.
Kinderen en niet-AFOL aanhang zijn van harte welkom tijdens het publieke gedeelte van het evenement, tussen 12.00 en 16.00.

Vooraf betalen, hoe zit dat?

Het is voor ons als organisatie erg fijn om van te voren het budget te hebben om bepaalde dingen te kunnen regelen.
Daarom zul je nadat de inschrijving is gesloten per e-mail een betaalverzoek ontvangen.

Is de meeting nog net zo vrijblijvend als normaal?

Niet helemaal. Omdat we de meeting ook gaan openstellen voor publiek, moeten we wel wat publieksgericht denken.
Dat betekent dus ook dat er wat beperkingen zijn, bijvoorbeeld betreffende WIP’s, gebruik van niet-LEGO onderdelen en bepaalde thema’s. Alle afspraken staan in het aanmeldingsformulier.
Let op, dit geldt alleen voor LOWLUG XL, voor alle reguliere meetings gelden deze beperkingen uiteraard niet.

Dat samen eten, hoe zit dat?

Bij het aanmelden kun je ook aangeven dat je wilt mee-eten. Het eten is bij het Oranje Hotel in Meijel, wat op loopafstand van de zaal ligt. Zij gaan voor ons een warm en koud buffet verzorgen met in ieder geval verschillende salades, een kip-, vlees- en visgerecht en nog wat meer. Vega en vegan is geen probleem, maar maken ze buiten het buffet om klaar, dus graag even doorgeven bij het inschrijven, kunnen wij het weer doorgeven aan het restaurant. De kosten voor het eten zijn €30,- en moeten ook vooraf voldaan worden. Dit is inclusief twee drankjes, verdere drankjes kunnen aan de bar gekocht worden.

Wanneer moet ik me aanmelden?

Aanmelden kan tussen 1 maart en 30 juni, via deze link.

Waarom deze locatie en deze datum?

De locatie die we nu gekozen hebben heeft de potentie voor ons om door te groeien naar een tweedaags evenement. In de omgeving zijn ook veel verblijfsmogelijkheden. Tevens is de locatie makkelijk bereikbaar voor een groep Belgische en Duitse AFOL’s, die we (in de toekomst?) ook op onze Open Meeting willen verwelkomen.
De datum is ons vorig jaar als organisatie wel bevallen, zeker omdat we het op deze locatie goed kunnen promoten als een leuk uitje voor de gezinnen die in de omgeving wonen, dan wel in de omgeving nog op vakantie zijn.

Kan ik wat doen om te helpen?

Absoluut, dat kan op de volgende manieren.

  • Help ons de boodschap te verspreiden. Dat betekent alle familie, vrienden, collega’s, vage kennissen en meer enthousiast maken om op ons mooie evenement langs te komen. Als je promotie op social media langs ziet komen, like en deel deze dan.
  • Voor de promotie hebben we mooie foto’s van bouwwerken nodig. Dat hoeven niet perse bouwwerken te zijn die daadwerkelijk op het evenement zijn, maar vooral scherpe foto’s met een effen achtergrond. Als je zulke foto’s hebt van je bouwwerken en deze mogen we gebruiken, laat het ons dan even weten.
  • Verder zouden we het leuk vinden als de meeting weer vol zit met activiteiten. Denk aan spelletjes, workshops, lezingen etc. Heb je dus een idee voor een activiteit, laat het ons vooral weten, dan kunnen we het samen uitwerken.
  • Heb je contact met AFOL’s die niet op LOWLUG meelezen, ook uit bijvoorbeeld Duitsland of België, nodig ze vooral uit om langs te komen.

Hoe ziet de dag er uit?

We hebben een voorlopige dagindeling gemaakt. Deze is nog niet compleet en zal nog worden aangevuld.
09:00 – 18:00 Zaal open, alleen voor exposanten.
10:00 – 18:00 Zaal open voor alle geregistreerde AFOL’s
12:00 – 16:00 Zaal open voor publiek
16:00 Zaal sluit voor publiek.
16.30 – 17.00 Trekking loterij (verkoop alleen aan geregistreerde AFOL’s).
18.00 Zaal sluit. Iedereen die zich heeft aangemeld voor het eten, gaat naar het restaurant.

Ik heb nog een vraag

Stel je vraag gerust. Uiteindelijk moeten we er samen een tof evenement van maken, dat kan alleen met jullie input.
Ga voor het stellen van je vraag naar het forumtopic.